TeamNox digitalt stöd för utveckling

Man kan inte tänka sig till utveckling, all förändring och utveckling sker i vardagen
— TeamNox är verktyget!

TeamNox i korthet

Man kan inte tänka sig till utveckling, det kan bara prövas och bli till i vardagen. Det handlar om att stödja och underlätta utveckling i vardagen när det ska gå från tanke till handling, teori till praktik eller från insikt till förändrat beteende.

TeamNox plattformen med dess funktioner och verktyg gör det enkelt att jobba med digitalt stöd för alla typer av utvecklinginsatser.

Enkelt

En flexibel och enkel plattform för digitalt utvecklingsstöd med tillgång till mallar och exempel.

Flexibelt

Egen plattform med full flexibiliet med 10 webbplatser som kan profileras, många funktioner och möjligheter efter behov. 

Säkert

Plattformen drivs på sk. highend servers med högsta säkerhet. I drifttjänst ingår support, uppdateringar och bakup.

Vi söker Kreativa nytänkare

Kontakta oss för mer info och demo.

Varför finns TeamNox

Plattformen för digitalt utvecklingsstöd

Vi vet att man inte kan tänka sig till utveckling, det måste prövas och göras i praktisk handling, det vi lite förenklat kan kalla för beteende. En av de största utmaningarna med att lyckas med allt förändrings- och utvecklingsarbete är att komma tillbaka till vardagen.

Ofta handlar det om prioritering och planering, vardagen har en förmåga att överskölja oss med alla andra saker som skall göras. Det handlar om att stödja och underlätta utveckling i vardagen när det ska gå från tanke till handling, teori till praktik eller från insikt till förändrat beteende.

För lednings-gruppen
För förändrings- projekt
För utbildnings-insatser
För samverkan i grupper
Image

TeamNox

Plattformen för digitalt utvecklingsstöd

Plattformen är responsiv och anpassar sig automatiskt till mobilen, surfplattan eller datorn. Digitalt stöd var som helst, hur som helst där och när det passar dig.

Detta får du när du väljer TeamNox

Egen plattform med full flexibilitet och tio unika webbplatser. Egna och kundprofilerade skyddade sidor med många funktioner och alternativ. Möjlighet att bädda in och/eller visa film och ljud samt länka till eller visa inspelade webinar. Mail- och SMS-funktion för stöd, uppföljning, uppmaningar och påminnelser. 

Gruppchatt för interaktivitet och frågor/svar samt enkätfunktion för inventering och uppföljningar. Koppling/integrering till filbibliotek för upp-/nedladdning av filer och material. Tillgång till mallar och exempel på lösningar och design. Plattformen drivs på s k highend-servers med högsta säkerhet. I drifttjänst ingår alltid support, uppdateringar och backup.

Image