Image

SÅ HÄR TÄNKER VI!

Vi som har skapat TeamNox har mångårig erfarenhet av utbildnings-, förändrings- och utvecklingsinsatser. I partnerskap med en av Sveriges bästa webbyråer har vi gemensamt utvecklat och förädlat TeamNox. 

Så här tänker vi om

Digitalt stöd till utvecklingsprocesser

Vi vet att man inte kan tänka sig till utveckling, det måste prövas och göras i praktisk handling, det vi kallar att förändra sitt beteende. En av de största utmaningarna med att lyckas med allt utvecklingsarbete är att komma tillbaka till vardagen och allt som där står på. 

Ibland tänker vi saker som sedan inte genomförs och ibland säger vi saker eller gör en handlingsplan som sedan inte genomförs. Det finns en mängd olika hinder att ta hänsyn till för att lyckas. Ofta handlar det om prioritering och planering, vardagen har en förmåga att hoppa på oss med alla andra saker som skall göras. Det handlar också om att stödja och underlätta alla medverkandes utvecklingsresa i vardagen. Samt att klara av att gå från tanke till handling, teori till praktik eller från insikt till förändrat beteende.

 

Image
Image

Så här tänker vi om

Digitalisering

Den digitala utvecklingen har pågått under en längre tid, det har inte undgått någon men har tagit stark fart de senaste 10 åren. Digital transformation innebär inte alltid att hela affärsidén eller affärsmodellen måste ändras. Att digitalt transformera hela eller delar av verksamheten kan handla om att fördjupa användandet av digitala verktyg och arbetssätt. 

TeamNox ser vi som ett exempel på ett sådant verktyg. Digitala verktyg är en förutsättning för digitalisering och effektivisering av arbetssätt. Genom att jobba med digital utveckling tar företaget vara på olika digitala möjligheter för att snabbt och effektivt skapa nya och bättre värden eller nytta för sina kunder.

 

Så här tänker vi om

Utmaningar för utvecklingsarbete

I det moderna arbetslivet lever vi i en mer tidspressad och rationaliserad vardag, vilket betyder att tid då man kan vara på kurs eller på utvecklingsaktiviteter är begränsad. Det handlar om att kunna skapa samma utvecklingsnytta som tidigare men till halva kostnaden och tiden borta. Många uppdragen ändrar karaktär, då företag och organisationer är mer fokuserade på att generera specifik affärsnytta och är mindre intresserade av allmänna utvecklingsinsatser.

Digitaliseringsutvecklingen har gjort att många företag och organisationer tidigare har varit beredd att betala betydande belopp för E-learning och andra tjänster, idag har många företag och organisationer en annan syn på och är noggrannare med att få verklig nytta för sina pengar. 

Utmaningar för många tjänsteföretag är att framstå som moderna och up to date hos sina kunder. Att skapa interaktiva sätt att jobba med uppdrag och processer för att öka kvaliteten och nyttan. Detta genom att  hitta sätt att driva processer och projekt utan att behöva vara fysiskt på plats eller i kurslokal. Snart har digitalt stöd gått från extra tillval som särskiljer ”oss” från andra till att vara en urvals- eller hygienfaktor som förväntas finnas.

Image

Kom i kontakt med oss

Boka en demo - få mer info

Mängder av funktioner

Funktioner som är enkla att hantera och som är anpassningsbara, ni sätter upp och kombinerar
funktioner helt efter ert arbetsätt och era egna processer och projekt.

Mallar och exempel

Kom igång enkelt med hjälp av mallar, bilder och exempel. Lätt att använda egna bilder och logo.

Varumärkes anpassa

Profilera med egna eller er kunds logo och bilder, webbplatsen får en hög igenkänning och identitet.

Infoga digitalt mtrl

Bädda enkelt in och visa all form av digitalt material som filer, filmer och poddar mm.

Gruppchatt

För interaktivitet och att dela frågor/svar och reflektioner före-under-efter processer och projekt.

Responsiv visning

Plattformen anpassar sin visning till mobil, platta eller dator.

Support

Vi håller både teknisk och anvädare support för att underlätta ert arbete. 

Mail-funktion

För stöd, uppföljnings och uppmaningsmail i serie vid förutbestämda tider.

SMS-funktion

För snabb kommunikation med uppföljningar, uppmaningar och påminnelser.

Enkätfunktion

Använd den inbyggda funktionen eller bädda in/länka enkelt till andra verktyg/alternativ.

Filbibliotek

Koppling till gemensamt filbibliotek för upp/nedladdning av filer och material.

Användarforum

För erfarenhetsutbyte, goda exempel och information om nya mallar och funktioner mm.

Fråga oss

Vi hjälper och stödjer er med mer, fråga oss om våra + tjänster!