Image

Något om

Bakgrund och varför

Vi vet att människor vill och kan samarbeta av naturen för det är just naturligt för oss. Vi vet att människor kan mer än de tror och ibland tillåts göra samt att extern kontroll hämmar människors ansvarstagande. Vi vet, att om människor tillåts att ta ansvar och får vara med och påverka sin situation, så kommer de att värna om kvaliteten i det de gör genom egenkontroll och självdisciplin.

Därför tycker vi det är viktigt att det finns digitala verktyg, så att människor kan få stöttning i vardagen för sin egen utveckling och kunna vara andras bästa utvecklingsresurs.

Allt började med enkla dolda hemsidor för 8 år sedan, vi har provat, jobbat och utvärderat i skarpa uppdrag tillsammans med våra kunder under åren. Nu har vi utvecklat och förädlat alla våra tankar och erfarenheter och skapat TeamNox.

Vår utgångspunkt är att kunskap utvecklas i ett samspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap man redan har, problem man upplever med utgångspunkt i denna samt de erfarenheter man gör. Med det menar vi att deltagarens förväntningar, förmåga att reflektera kring fenomen i sin omgivning och egna erfarenheter av dessa tillsammans utgör en stor del av den inlärningsmiljö vi tillsammans kommer att verka i. Det här ställer krav på eget ansvar att lära av allt det man kommer att vara med om.

TeamNox finns till för att stötta deltagarna att i kunna se det här samspelet och kunna använda det i framtiden som ledare eller medarbetare. Genom att TeamNox fokuserar på praktisk användbarhet i vardagen, vill vi göra det möjligt för alla som deltar i utvecklingsarbete att uppleva en ökad meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i vardagen och i arbetet.

 

This image for Image Layouts addon

Kort om Mårten

Med en gedigen erfarenhet som chef växlade Mårten Sallander 2001 till att verka som konsult. Han har haft en bred variation av uppdrag och uppdragsgivare. Mårten är grundare och operativ ledare av TeamNox.

Kontakta Mårten

Något om

våra tankar bakom TeamNox

Image

En organisation, en arbetsmodell, en process eller pengar åstadkommer ingenting. Det är människor i organisationen och deras användande av resurser och metoder som kan åstadkomma någonting. En organisation är således summan av allas beteenden. Kopplar man ihop de här beteendena med mål, produkter, resultat, aktiviteter m.m – så blir det helt avgörande för vad som sker och vad som händer. Det finns beteenden vi vill se och de vi inte vill se. Den kartläggningen är av avgörande betydelse för ett bolags framgång och välstånd.

Ett beteende är inte bara det vi gör, det är även det vi säger, tänker och känner. Det vi gör kan observeras men inte förstås fullt ut om vi inte vet vilka avsikterna (trigger eller aktiverare) bakom handlingen är. Det gör vi sällan för vi utgår allt som oftast från vårt eget sätt att tänka och se på saker. Om någon gör, tänker, säger eller känner på ett helt annat sätt än jag själv gör i en situation är det inte ovanligt att vi tar ut ett avstånd.

Det i sin tur kan försvåra både samarbete och kommunikation kring viktiga och vitala saker i organisationens vardag och verksamhet. Om en organisation består av summan av allas beteenden blir det viktigt att bestämma vilka beteenden som är bättre än andra i olika situationer och bland olika personer. Kort och gott – vad skall vi göra mer respektive mindre av. TeamNox är ett verktyg för att kunna uppmuntra och uppmana till de beteende organisationen behöver mer av för att lyckas med sin affär.

Varför finns TeamNox

Plattformen för digitalt utvecklingsstöd

Vi vet att man inte kan tänka sig till utveckling, det måste prövas och göras i praktisk handling, det vi lite förenklat kan kalla för beteende. En av de största utmaningarna med att lyckas med allt förändrings- och utvecklingsarbete är att komma tillbaka till vardagen.

Ofta handlar det om prioritering och planering, vardagen har en förmåga att överskölja oss med alla andra saker som skall göras. Det handlar om att stödja och underlätta utveckling i vardagen när det ska gå från tanke till handling, teori till praktik eller från insikt till förändrat beteende.

För lednings-gruppen
För förändrings- projekt
För utbildnings-insatser
För samverkan i grupper

Vill ni veta mer om TeamNox?

Kontakta oss för mer info och demo.

Detta får du när du väljer TeamNox

Egen plattform med full flexibilitet och tio unika webbplatser. Egna och kundprofilerade skyddade sidor med många funktioner och alternativ. Möjlighet att bädda in och/eller visa film och ljud samt länka till eller visa inspelade webinar. Mail- och SMS-funktion för stöd, uppföljning, uppmaningar och påminnelser. 

Gruppchatt för interaktivitet och frågor/svar samt enkätfunktion för inventering och uppföljningar. Koppling/integrering till filbibliotek för upp-/nedladdning av filer och material. Tillgång till mallar och exempel på lösningar och design. Plattformen drivs på s k highend-servers med högsta säkerhet. I drifttjänst ingår alltid support, uppdateringar och backup.

Image